jsramverk.se

jsramverk.se / Vidareutveckling

Vidareutveckling

Nu har vi uppdaterad applikationen och säkerställt funktionalitet genom testning och en CI-kedja. Då blir det dags för vidareutveckling av applikationen. Vi gör det genom att implementera 3-6 nya features i vår applikation. Kraven för de olika features finns beskrivit nedan. Vid tveksamheter ställ antingen en fråga eller gör en egen tolkning som beskrivs i redovisningstexten.

Krav 1: Visa enbart försenade tåg

På kartan i frontend visas just nu alla tåg och deras position i Sverige. För att underlätta för trafikledare visa endast de tåg som avviker. Gör det dessutom möjligt att genom att klicka på en rad i “Försenade tåg” tabellen visa enbart det tåget på kartan och tvärtom.

Krav 2: Ändra befintliga ärenden

Gör det möjligt att ändra de befintliga ärenden som finns i listan.

Krav 3: Sockets

Använd Sockets för att hantera tilldelningen av ärenden av de försenade tågen. Så det inte går för två användare att samtidigt hantera ett ärende, gäller både nya och befintliga ärenden. Artikeln Sockets ger hjälp på traven.

Krav 4: Autentisering

Skapa ett inloggningsflöde för applikationen och begränsa tillgång till data och applikation, både i frontend och i backend. Artikeln Auth kan hjälpa till med ett tillvägagångssätt för backend.

Krav 5: GraphQL

Implementera så att er backend endast exponerar en GraphQL endpoint och att er frontend endast hämtar data från backenden på denna endpoint. Ni kan ta hjälp av artikeln GraphQL.

Krav 6: Testning

Testa dina features från ovan så du känner förtroende för koden. Du kan välja att testa i frontend eller backend. Beskriv i din redovisningstext ditt testförfarande och vad som gör att du känner förtroende för koden.

Redovisning

Gör en inlämning på Canvas med följande innehåll:

Länka till dina GitHub repon och driftsatta sidor som en del av din inlämning.

  1. Berätta gemensamt om vilka krav ni har gjort och hur ni har implementerad kraven. Beskriv de val ni har gjort och vilka problem som uppstod på vägen.

  2. Svara sedan individuellt på följande redovisningsfrågor:

    • Hur har det varit att vidareutveckla en befintlig applikation jämfört med nyutveckling som vi gjort i stor utsträckning i tidigare kurser?

    • Vilka verktyg och metoder tar du med dig vidare i din webbprogrammerings-verktygslåda? Varför?

    • Vilken är den största lärdomen du har gjort i kursen?

  3. Avsluta med ett sista stycke med dina individuella tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

Presentation

Spela in en gemensam redovisningsvideo som ni länkar till i inlämningen på Canvas. Prata om koden ni skrivit för de nya features och visa de features i videon. Se till att båda syns i videon samtidigt, kan vara bra att spela in via Zoom.